Vrijdag 20 mei is de regelgeving omtrent de e-sigaret flink aangescherpt.

Door deze nieuwe regelgeving is het ons verboden om de e-sigaret te promoten, te beoordelen of op een andere manier positief in het daglicht te stellen.

Door deze regels zal ons website een flink aantal veranderingen ondergaan en zal het bloggedeelte tijdelijk offline gaan. We hopen hier snel een oplossing voor te vinden.